Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Taxatieverslag

WOZ-waarde

Gemeente Alkmaar heeft alle panden in de stad gewaardeerd. Van alle woningen is
de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) bepaald.

Inzien taxatieverslag

We hebben alle panden in de stad gewaardeerd en beschreven in het taxatieverslag. Wilt u het taxatieverslag van uw woning inzien? Raadpleeg dan het taxatieverslag 2014. Voor het taxatieverslag heeft u uw BurgerServesNummer (BSN) en het aanslagbiljetnummer van uw aanslag gemeentebelastingen nodig.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde, bezwaar maken tegen de WOZ-waarde en aangifte inkomstenbelasting met de WOZ-waarde? Kijk dan op ‘Lees meer'.

 

Het Taxatieverslag van 2014 hier te raadgplegen.

Op het taxatieverslag staat ook de waarde van vorig jaar (voor aangifte loonbelasting 2013)

WOZ-waarde bij Aangifte loonbelasting over 2013
Als u digitaal aangifte doet, kunt u gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst vult dan een aantal van uw gegevens alvast voor u in. Bijvoorbeeld uw loon en de WOZ-waarde van uw huis. Deze service is beschikbaar vanaf 1 maart 2014.

Zie ook

Informatie WOZ

Raadplegen taxatieverslag 2014

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Laatste wijziging: 17 juli 2014

Deel deze pagina via: