Bestemmingsplan

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan is vastgelegd hoe de grond in de gemeente gebruikt mag worden: óf en zo ja, wát erop gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een school of een kantoor mag komen. Maar ook of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe. In het bestemmingsplan staat waar woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat onder meer uit:

  • toelichting
  • planregels
  • verbeelding (plankaart)

De toelichting geeft een beschrijving van het plangebied. In de planregels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. Op de verbeelding zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf.

Raadplegen

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl bekijkt u de digitale bestemmingsplannen. Ook delen van de plankaarten en/of de bijbehorende voorschriften zijn raadpleegbaar.

Wilt u langskomen om de papieren versie van een bestemmingsplan in te zien. Dat kan. Kom langs bij de balie op het stadskantoor. Maak wel eerst een afspraak via uw DigiD of telefonisch via 14 072. Met een afspraak wordt u snel geholpen.

De papieren versie en de digitale versie van een bestemmingsplan zijn beide rechtsgeldig. Als er toch sprake is van een verschil van interpretatie of als er een inhoudelijk verschil is tussen de beide versies, dan is het digitale bestemmingsplan juridisch gezien doorslaggevend.

Contact

Hebt u vragen over:

  • geldende bestemmingsplannen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.
  • lopende procedures van bestemmingsplannen? Bel de vakgroep Ruimtelijke Plannen via 14 072

Disclaimer

Aan de plannen, zoals gepresenteerd op deze site, kunnen geen rechten worden ontleend. De formeel gewaarmerkte plannen kunt u inzien op het Stadskantoor (papieren versie) en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zie ook:

Laatste wijziging: 02 februari 2017