Handhaving (Stadstoezicht)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Handhaving (Stadstoezicht)

Handhaving (Stadstoezicht)

Stadstoezichthouders in actie
Team Handhaving van de Unit Veiligheid heeft als taak toezicht houden en verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. In samenwerking met partners, bijvoorbeeld politie en Stadswerk072, zorgen wij voor het schoon, heel en veilig houden van onze gemeente.

Leefbaarheid

Handhavers en cameratoezichthouders zorgen voor naleving van de regels die er zijn om de leefbaarheid in de stad te behouden en om ergernis, hinder, schade of gevaar te voorkomen.
Dit doen zij van 07.00 tot 22.30 uur, ook in de weekeinden.

Politie

Bij ongelukken, bedreiging, vernieling, openlijke (buren)ruzie en geweld belt u de politie.

  • Noodgevallen: bel 112
  • Voor minder dringende zaken belt u 0900-8844 of neem contact op met uw wijkagent (kies voor uw eigen gebied)

Melding doen

Meldingen geeft u online door. Deze meldingen behandelen wij ook 's avonds en in het weekend.
Telefonische bereikbaarheid: 08.30 - 17.00 uur via 14 072


 

Taken


Verantwoordelijkheden