Evenementvergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Evenementvergunning

Evenementvergunning

Bijna elke week is er wel een evenement in de gemeente Alkmaar. Van een klein buurtfeest tot een groot festival. Bent u van plan een evenement te organiseren, dan moet u meestal een evenementvergunning aanvragen.

Aanmelden evenement

Alle vergunningsplichtige evenementen in 2020 moeten voor 15 oktober 2019 worden aangemeld bij de gemeente zodat het evenement tijdig geplaatst kan worden op de regionale evenementenkalender.

U kunt uw evenement melden via gvb-vergunningen@alkmaar.nl, hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • Naam evenement
  • Locatie evenement
  • Datum evenement
  • Tijden evenement
  • Op- en afbouwdata evenement
  • Korte omschrijving evenement
  • Verwacht aantal bezoekers per dag

Deze aanmelding betekent niet automatisch dat u een vergunning krijgt voor uw evenement.
Wanneer u uw evenement heeft gemeld bij de gemeente en de datum is beschikbaar dan wordt uw evenement op de evenementkalender geplaatst. Vervolgens moet u tijdig een vergunning aanvragen.

Meld u uw evenement aan na 15 oktober 2019 dan wordt pas na vaststelling van de evenementenkalender bekeken of uw evenement alsnog ingepast kan worden. Het is dan mogelijk dat uw evenement geen doorgang kan vinden vanwege het niet beschikbaar zijn van de beschikbare ruimte of tijd, of het niet beschikbaar zijn van de benodigde hulpdiensten.”

Aanvragen

Doe minimaal acht weken voor het evenement een aanvraag. Voeg ook een draaiboek en de indelingstekening toe.


Kosten

Voor de evenementvergunning heffen we leges. Is het evenement op gemeentegrond, dan heffen we ook precario.


Gemeentelijke coördinatiecommissie evenementen

De aard van het evenement, het tijdstip, de geluidsbelasting, openbare orde en veiligheid spelen een belangrijke rol. We houden rekening met een afwisselend programma en een spreiding van activiteiten over verschillende locaties. In de gemeentelijke coördinatiecommissie evenementen bespreken we alle aanvragen.


Groene stroom voor evenementen in de binnenstad

In de binnenstad van Alkmaar ligt een middenspanningsnet voor evenementen dat gevoed wordt door groene, duurzame stroom. Op verschillende locaties in de binnenstad zijn aansluitpunten aanwezig. Door gebruik te maken van deze stroomvoorziening, wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.

Daarnaast draagt het bij aan de leefbaarheid, omdat er hierdoor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast in de binnenstad is (omdat er geen aggregaten nodig zijn). Tegen een redelijke vergoeding kan worden aangesloten op deze punten. Stadswerk072 is beheerder van het middenspanningsnet.

Wilt u gebruik maken van deze groene stroom voorziening? Geeft u dit dan aan bij de aanvraag om een evenementvergunning.


Contact

Voor meer informatie over evenementen belt u met Vergunning- en subsidieverlening via 14 072  of stel uw vraag via email


Zie ook

Overzicht evenementen met vergunning
Uitvoeringsregels Evenementen
Voorwaarden Algemene plaatselijke verordening (APV)

Laatste wijziging: 19 september 2019