Evenementvergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Evenementvergunning

Evenementvergunning

Bijna elke week is er wel een evenement in de gemeente Alkmaar. Van een klein buurtfeest tot een groot festival. Bent u van plan een evenement te organiseren, dan moet u meestal een evenementvergunning aanvragen.

Aanvragen

Doe minimaal acht weken voor het evenement een aanvraag. Voeg ook een draaiboek en de indelingstekening toe.

Kosten

Voor de evenementvergunning heffen we leges. Is het evenement op gemeentegrond, dan heffen we ook precario.

Gemeentelijke coördinatiecommissie evenementen

De aard van het evenement, het tijdstip, de geluidsbelasting, openbare orde en veiligheid spelen een belangrijke rol. We houden rekening met een afwisselend programma en een spreiding van activiteiten over verschillende locaties. In de gemeentelijke coördinatiecommissie evenementen bespreken we alle aanvragen.

Groene stroom voor evenementen in de binnenstad

In de binnenstad van Alkmaar ligt een middenspanningsnet voor evenementen dat gevoed wordt door groene, duurzame stroom. Op verschillende locaties in de binnenstad zijn aansluitpunten aanwezig. Door gebruik te maken van deze stroomvoorziening, wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.

Daarnaast draagt het bij aan de leefbaarheid, omdat er hierdoor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast in de binnenstad is (omdat er geen aggregaten nodig zijn). Tegen een redelijke vergoeding kan worden aangesloten op deze punten. Stadswerk072 is beheerder van het middenspanningsnet.

Wilt u gebruik maken van deze groene stroom voorziening? Geeft u dit dan aan bij de aanvraag om een evenementvergunning.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

Zie ook

Overzicht evenementen met vergunning
Uitvoeringsregels Evenementen
Voorwaarden Algemene plaatselijke verordening (APV)

Laatste wijziging: 07 januari 2020