20 maart 2019 - Twee verkiezingen op één dag

Waar bent u naar op zoek?

Home > 20 maart 2019 - Twee verkiezingen op één dag

20 maart 2019 - Twee verkiezingen op één dag

Uitslagen 2019 Alkmaar 

Totaaltellingen


 

Provinciale Statenverkiezing

Provinciale Staten vormen het algemeen bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad in een gemeente. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden. Binnen 42 dagen na de provinciale verkiezingen kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aanvaard. Uw stem is dus niet alleen van belang voor de samenstelling van de Provinciale Staten, maar ook voor die van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Voor de tweede keer werd de Waterschapsverkiezing door de gemeenten georganiseerd. Het algemeen bestuur van het Waterschap, het college van hoofdingelanden (CHI), bestaat uit 30 leden. Van deze 30 leden zijn er 7 aangewezen. Voor het kiezen van de andere 23 leden werden de Waterschapsverkiezingen gehouden. Het Waterschap heeft drie kerntaken; Waterveiligheid (dijken), Voorkomen van wateroverlast en Beschikbaarheid van schoon, zoet water.

Laatste wijziging: 26 april 2019