Vastgestelde programmabegroting 2019 - Meerjarenprogramma 2020 t/m 2022

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Organisatie > Vastgestelde programmabegroting 2019 - Meerjarenprogramma 2020 t/m 2022

Vastgestelde programmabegroting 2019 - Meerjarenprogramma 2020 t/m 2022

‘De komende vier jaar moet er veel gebeuren in onze gemeente. De ambities van de nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA, zijn opgenomen in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’. Enkele van de belangrijke punten uit het coalitieakkoord zijn:

  • stimuleren van de lokale economie
  • ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben
  • intensivering van de woningbouwopgaven
  • omslag naar een groene en duurzame samenleving
  • veilige gemeente
  • toekomstgerichte onderwijshuisvesting

De kwaliteiten van de gemeente Alkmaar, een historische handelsstad met een waardevol platteland, gaan wij de komende vier jaar verder versterken. Wij zorgen er samen met de Alkmaarders voor dat onze inwoners er veilig en betaalbaar kunnen wonen, dat de gemeente toeristisch aantrekkelijk blijft en dat ondernemers zich er graag willen vestigen. Bij al deze ambities houden we ook de gemeentelijke lasten laag, zodat we ook de komende vier jaar weer tot de gemeenten behoren met de laagste gemeentelijke woonlasten'.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Pieter Dijkman, Wethouder Financiën

Bekijk snel en gemakkelijk de interactieve Vastgestelde programmabegroting 2019 en het Meerjarenprogramma 2020 t/m 2022

(pdf - 2,25 mb)

Losse onderdelen

Ga hieronder snel naar alle onderdelen uit de begroting en het meerjarenprogramma:

Begroting 2019 in één oogopslag

Zoals ook in de Stadskrant verschenen: de begroting in één oogopslag. Bekijk hem hieronder, klik op de afbeelding: