Vervangende leerplicht aanvragen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Vervangende leerplicht aanvragen

Vervangende leerplicht aanvragen

Als uw kind niet in staat is om regulier dagonderwijs te volgen en veertien jaar of ouder is, dan is er een alternatief leertraject mogelijk. Uw kind kan dan een deel van de tijd praktijkonderwijs volgen: licht werk gecombineerd met een begeleidend onderwijsprogramma. Dit is de vervangende leerplicht.

De voorwaarden voor vervangende leerplicht zijn onder andere:

  • Uw kind is 14 jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode, dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.
  • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (voor zijn of haar 16e  jaar).
  • De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. U moet de vervangende leerplicht dan 8 weken voor het einde van dat jaar opnieuw aanvragen (tenzij de afgegeven vrijstelling geldig is tot de 18e verjaardag).

Bent u van plan om vervangende leerplicht voor uw kind aan te vragen, neemt u dan eerst contact op met de leerplichtambtenaar via telefoonnummer 140 72 voor meer informatie.

Is een van onderstaande situaties voor uw kind van toepassing? Dan kunt u als ouders/verzorgers vervangende leerplicht aanvragen. 

Vervangende leerplicht op grond van artikel 3 a

Voor kinderen vanaf 14 jaar die niet in staat zijn om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

  • De school moet een plan van aanpak (incl. begeleidingsprogramma) opstellen voor de leerling met tenminste een beschrijving van de onderwijs- en praktijkdoelen die uw kind moet halen.
  • Voeg het plan van aanpak toe bij uw aanvraag

Aanvragen vervangende leerplicht (met DigiD)  

Vervangende leerplicht op grond van artikel 3 b

Voor kinderen in het laatste schooljaar (voor zijn of haar 16e jaar)

  • De school moet een plan van aanpak (incl. begeleidingsprogramma) opstellen voor de leerling met tenminste een beschrijving van de onderwijs- en praktijkdoelen die uw kind moet halen.
  • Voeg het plan van aanpak toe bij uw aanvraag

Aanvragen vervangende leerplicht (met DigiD)  


Verlenging vervangende leerplicht aanvragen

De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. U moet de vervangende leerplicht dan 8 weken voor het einde van dat jaar opnieuw aanvragen (tenzij de afgegeven vrijstelling geldig is tot de 18e verjaardag). Hiervoor heeft u een verklaring nodig van het bestuur van de school waar uw kind is ingeschreven. In deze verklaring moet staan dat een terugkeer naar het volledige dagonderwijs niet raadzaam is.

Wilt u een aanvraag doen voor verlenging van de vervangende leerplicht, doet u dit ook online met DigiD.

Meer informatie over leerplicht

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de leerplicht en kwalificatieplicht. Hier vindt u onderwerpen als spijbelen, op vakantie gaan buiten de schoolvakanties, schorsingen en thuisonderwijs.
Als u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de leerplichtambtenaar via telefoonnummer 14 072.

Zie ook

Vrijstelling leerplicht aanvragen
Jeugd en Onderwijs
Leerplicht extra schoolverlof
Leerplicht begin en einde inschrijving
Leerplicht inschrijven en uitschrijven leerlingen
Leerplicht verzuim
Leerlingenvervoer