Achterdam 026

Waar bent u naar op zoek?

Achterdam 026

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865 1995 Achterdam 026 (95ADA) gouden munt 1328

In september-oktober 1995 vond een gemeentelijke opgraving plaats op een klein braak liggend perceel aan de Achterdam, voorafgaand aan huizenbouw. Direct onder het maaiveld kwamen funderingen aan het licht van een 15de-eeuws bakstenen huis van ca. 5 x 15 m, met een voor- en een achterkamer gescheiden door een tussenmuur met haardplaats ertegen. Dit bleek grotendeels bovenop de funderingen te zijn gezet van een ouder huis, uit de tweede helft van de 14de eeuw, voorzien van een kleivloer met een centrale bakstenen stookplaats. Deze vondsten stemden reeds tot grote tevredenheid, terwijl ze pasten in ons verwachtingspatroon. Het diepere graafwerk leverde echter spectaculaire zaken op.
Het terrein bleek pas in de eerste helft van de 14de eeuw door aanplemping van het Voormeer gewonnen te zijn en niet eerder. Daarop is een boerderij gebouwd, waarvan de onderkant nog deels aanwezig was: behalve vloeren en paalpunten zelfs enkele delen van de wanden. Het was een drieschepig woon-stalhuis waarvan de oosthelft was ingericht als stal met een soort verhoogd looppad langs de noordelijke beuk. Het huis had planken buitenwanden en een planken wand tussen stal en woon-gedeelte, maar binnen het woongedeelte was nog een afscheiding gemaakt met vlechtwerk. Direct achter het huis bevond zich een gemetselde bakstenen beerput, waaruit helaas weinig vondstmateriaal kwam. Het hout werd naderhand dendrochronologisch gedateerd: het eikenhout moet omstreeks 1329 zijn gekapt. Dit huisje is, met beerput, in de tweede helft van de 14de eeuw gesloopt, waarna het terrein ca. driekwart meter is opgehoogd. Vergelijkbare verschijnselen blijken ook vastgesteld te zijn bij eerdere onderzoeken in dit gebied, welke deels opnieuw ge√Įnterpreteerd zullen moeten worden. Wellicht hield deze herinrichting verband met een stadsuitbreiding in het Voormeer tot (iets) voorbij de Hekelstraat.

1995 Achterdam 026 (95ADA) houten boterspaan

Klik hier voor: opgravingsfoto's Achterdam 26

Laatste wijziging: 07 oktober 2011