Afstand doen Nederlandse nationaliteit

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Afstand doen Nederlandse nationaliteit

Afstand doen Nederlandse nationaliteit

Als u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, kunt u een schriftelijke verklaring bij de gemeente afleggen.

Als u afstand wilt doen van uw Nederlandse nationaliteit, legt u een schriftelijke verklaring bij de gemeente af. Deze verklaring heet ‘Verklaring van afstand’. Uw kinderen verliezen hierdoor ook de Nederlandse nationaliteit (behalve als de andere ouder de Nederlandse nationaliteit heeft). Het kan zijn dat u een verblijfsvergunning moet aanvragen als u in Nederland blijft wonen. Informatie hierover krijgt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), telefoonnummer: 088 0430 430.

Schriftelijke verklaring afleggen

Maak eerst een afspraak. Dit kan op twee manieren:

Meenemen

  • uw Nederlandse paspoort
  • geldig buitenlands paspoort

Uw afspraak afzeggen of wijzigen kan via uw persoonlijke pagina MijnAlkmaar of bel 14 072.

Voorwaarden

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit
  • U heeft nog een andere nationaliteit

Wachttijd

Na de ondertekening van de verklaring krijgt u meteen een bevestiging waarin staat dat u geen Nederlandse nationaliteit heeft.

Kosten

Geen.

Zie ook

Rijkswet op het Nederlanderschap

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid