Afstandsverklaring nationaliteit

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Afstandsverklaring nationaliteit

Afstandsverklaring nationaliteit

Het komt voor dat personen een dubbele nationaliteit hebben. Bij migratie of remigratie is het soms nodig om afstand te doen van 1 van die nationaliteiten. Dit kan van de Nederlandse nationaliteit maar soms ook van de buitenlandse nationaliteit.

Afstand doen van Nederlandse nationaliteit

Maak digitaal een afspraak. Dit kan op 2 manieren:

Met DigiD

Voordeel
Wilt u uw afspraak afzeggen of wijzigen, dan kan dit via uw persoonlijke pagina op MijnAlkmaar.

Afspraak met DigiD

Zonder DigiD

Nadeel
Als u een afspraak maakt zonder in te loggen met uw DigiD, dan wordt de afspraak wel geregistreerd maar is  niet zichtbaar in het afsprakenoverzicht op MijnAlkmaar. Wilt u uw afspraak afzeggen of wijzigen, mail dan uw gegevens naar klantcontactcentrum@alkmaar.nl of bel 14 072.

Afspraak zonder DigiD

Meenemen

  • Uw Nederlandse reisdocumenten (en die van uw minderjarige kinderen);
  • Uw geldige buitenlands paspoort of identiteitskaart;
  • De brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (indien van toepassing).

Kosten

Geen

Meer informatie

Kijk op  tabblad ‘Lees meer’.

Afstandsverklaring buitenlandse nationaliteit

Dit is soms nodig voor een naturalisatie. Om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap, moet u misschien afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. U kunt alleen afstand doen van een buitenlandse nationaliteit bij de autoriteiten van dat land of bij de ambassade van dat land in Nederland. Wel kunt u de eventuele verleende afstandsverklaring laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan alleen op afspraak.

Afstandsverklaring Nederlandse nationaliteit

U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als u ouder be.nt dan 18 jaar en naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit heeft. Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, is het mogelijk dat zij de eventuele dubbele nationaliteit ook verliezen als u afstand doet.


Wat gebeurt er met mijn Nederlandse reisdocument(en)?


Uw afgelegde verklaring wordt getoetst aan de geldende regelgeving. Verder wordt bepaald of uw verklaring rechtsgevolgen heeft en of u afstand kunt doen van uw Nederlandse nationaliteit. De burgemeester beslist over uw afgelegde verklaring. Tijdens uw aanvraag levert u uw Nederlandse reisdocumenten (paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart) in.

Verloop behandeling afstandsverklaring

Wij wijzigen uw nationaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP).Komt u van buiten de Europese Unie, dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als u uit de Europese Unie komt, moet u zich daar eveneens melden.

Nodig om aan te vragen

  • Uw Nederlandse reisdocumenten (en die van uw minderjarige kinderen);
  • Uw geldige buitenlands paspoort of identiteitskaart;
  • De brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (indien van toepassing).