Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Afstandsverklaring nationaliteit

Home > Inwoners > Burgerzaken > Afstandsverklaring nationaliteit

Afstandsverklaring nationaliteit

Afstandsverklaring buitenlandse nationaliteit

Dit is soms nodig voor een naturalisatie. Om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap, moet u misschien afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. U kunt alleen afstand doen van een buitenlandse nationaliteit bij de autoriteiten van dat land of bij de ambassade van dat land in Nederland. Wel kunt u de eventuele verleende afstandsverklaring laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan alleen op afspraak.

Afstandsverklaring Nederlandse nationaliteit

U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als u ouder be.nt dan 18 jaar en naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit heeft. Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, is het mogelijk dat zij de eventuele dubbele nationaliteit ook verliezen als u afstand doet.


Wat gebeurt er met mijn Nederlandse reisdocument(en)?


Uw afgelegde verklaring wordt getoetst aan de geldende regelgeving. Verder wordt bepaald of uw verklaring rechtsgevolgen heeft en of u afstand kunt doen van uw Nederlandse nationaliteit. De burgemeester beslist over uw afgelegde verklaring. Tijdens uw aanvraag levert u uw Nederlandse reisdocumenten (paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart) in.

Verloop behandeling afstandsverklaring

Wij wijzigen uw nationaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP).Komt u van buiten de Europese Unie, dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als u uit de Europese Unie komt, moet u zich daar eveneens melden.

Laatste wijziging: 07 oktober 2016