Afwijkingenbeleid

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Afwijkingenbeleid

Afwijkingenbeleid

Burgemeester en Wethouders van Alkmaar maken bekend dat in de vergadering van 12 december 2017 het `Afwijkingenbeleid` is vastgesteld.

Doel

Het afwijkingenbeleid beschrijft de regels waaraan moet worden voldaan om in bepaalde gevallen, in afwijking van het bestemmingsplan, voor vergunningverlening in aanmerking te komen.

Het afwijkingenbeleid wordt nu aangepast. De wijziging betreft het mogelijk maken van balkons en dakterrassen voor drive-in woningen in de wijk Huiswaard, met een maximum diepte van 2 meter.

Inzage en reageren

De ontwerpversie van het Afwijkingenbeleid (pdf 6MB)  heeft van donderdag 5 oktober 2017 tot en met woensdag 15 november 2017 voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de inzagetermijn geen zienswijzen ingediend.

Tegen de vaststelling van het Afwijkingenbeleid is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het vastgestelde Afwijkingenbeleid treedt in werking op de dag na de publicatie en liggen met ingang van donderdag 8 februari tot en met woensdag 21 maart 2018 ter inzage bij de balie `Vergunningen & Subsidieverlening` van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 12 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072. Daarnaast kunt u het Afwijkingenbeleid langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Laatste wijziging: 29 augustus 2018