Agrariërs en buitengebied

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Agrariërs en buitengebied > Agrariërs en buitengebied

Agrariërs en buitengebied

Agrariers en buitengebied 311x208

Ondernemen in het buitengebied is niet alleen een gemeentelijke aangelegenheid. Onder Thema’s en links vindt u de diverse organisaties en overheden, die u kunnen helpen bij belangenbehartiging, subsidies, et cetera.

Contact

Het Ondernemersloket is hét centrale aanspreekpunt van de gemeente voor ondernemers. De accountmanagers loodsen u graag door de gemeentelijke organisatie!

Heeft u specifieke vragen over vergunningen? Bel dan
14 072 en vraag naar Vergunning- en subsidieverlening.

Thema's en links

Agrarisch ondernemen

Natuur- en landschapsbescherming

Monumenten en archeologie

Educatie, recreatie & marketing

Actueel

Om als landbouwsector haar toppositie te behouden is innovatie noodzakelijk. Meer informatie over financieringsmogelijkheden via de website van Rijksoverheid, onderwerp ontwikkeling & innovatie.

Landbouwers en agrarische bedrijven kunnen steun ontvangen in relatie tot het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Meer informatie via de website van Rijksoverheid, onderwerp landbouw.

Provincie Noord Holland gaat vanaf 2019 inzetten op ‘Duurzaam Doorpakken’. Er komt meer aandacht voor onderwerpen als kringlooplandbouw en bodemdaling.