Agrariërs en buitengebied

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Agrariërs en buitengebied > Agrariërs en buitengebied

Agrariërs en buitengebied

Agrariers en buitengebied 311x208

Ondernemen in het buitengebied is niet alleen een gemeentelijke aangelegenheid. Onder Thema’s en links vindt u de diverse organisaties en overheden, die u kunnen helpen bij belangenbehartiging, subsidies, et cetera.

Contact

Het Ondernemersloket is hét centrale aanspreekpunt van de gemeente voor ondernemers. De accountmanagers loodsen u graag door de gemeentelijke organisatie!

Heeft u specifieke vragen over vergunningen? Bel dan
14 072 en vraag naar Vergunning- en subsidieverlening.

Thema's en links

Agrarisch ondernemen

Natuur- en landschapsbescherming

Monumenten en archeologie

Educatie, recreatie & marketing

Actueel

Bedrijfsverplaatsing en kavelruil: Agrariërs die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een tot NNN begrensd gebied willen verplaatsen, kunnen gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling Bedrijfsverplaatsing en Kavelruil

Subsidieregelingen Economie & Landbouw

Subsidieplafond 2017 is inmiddels bereikt voor de subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij .