Uittreksel Burgerlijke Stand

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Uittreksel Burgerlijke Stand

Uittreksel Burgerlijke Stand

Op een uittreksel van de akte van de Burgerlijke Stand kan informatie staan over een bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden.

  • Op een uittreksel van de Burgerlijke Stand staan gegevens over geboorte, huwelijk, partnerschapregistratie, echtscheiding en overlijden.

Let op: Verwar het uittreksel van de Burgerlijke Stand niet met een uittreksel persoonsgegevens (BRP). Het uittreksel BRP is een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven.

De aktes
Reizen met kind(eren)
Aanvragen
Kosten
Aanvragen vanuit buitenland
Iemand machtigen

De aktes (welke en voor wie)

  • geboorteakte: voor uzelf, uw kind en uw (groot-)ouders.
  • huwelijks- en partnerschapsakte: voor uzelf en uw partner
  • echtscheidingsakte en ontbinding partnerschapsregistratie: voor uzelf en uw partner
  • overlijdensakte: voor uw partner, kind en ouders
  • Een Nederlandse akte van de burgerlijke stand kan ook worden aangevraagd in meerdere talen, dit heet een internationaal uittreksel. Dit uittreksel is behalve in het Nederlands ook opgemaakt in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Servo-Kroatisch.

Reizen met kind(eren)

Bekijk op de website van Rijksoverheid of u extra documenten (uittreksels/akten, toestemmingsformulieren) moet meenemen op reis. Dit kan van toepassing zijn als u samen met een kind met een andere achternaam op reis gaat buiten het Schengengebied.

De Koninklijke Marechaussee controleert dan of er daadwerkelijk een ouder-kind relatie is en of het kind met toestemming het land verlaat. Doel van deze extra controle is om kindontvoeringen tegen te gaan.

Aanvragen

  • Let op U vraagt een uittreksel Burgerlijke Stand aan bij de gemeente Alkmaar, als de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, echtscheiden, overlijden) ook daadwerkelijk hier plaatsvond. Is dat niet het geval, vraag dan het uittreksel aan bij de gemeente waar de gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden.

 Aanvragen kan op 3 manieren:

Digitaal

Regel het online via uw DigiD. Betaal met iDeal of creditcard.

Let op: Heeft u een uittreksel voor gebruik in het buitenland nodig? Meld bij de toelichting in de aanvraag dat u een internationaal uittreksel wilt aanvragen. Heeft u een uittreksel voor uw kind nodig? Vul dan bij de toelichting de naam en geboortedatum van uw kind in. Als u voor twee of meer kinderen een uittreksel nodig heeft, moet u dit voor elk kind apart aanvragen.

Wij sturen het uittreksel binnen 3 tot 5 werkdagen naar u toe. Houdt u er rekening mee dat de post er soms langer over kan doen en het een week kan duren voordat het uittreksel op uw adres wordt bezorgd. 

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD en heeft u een uittreksel nodig?
Stuur de formulieren aanvraag uittreksel (pdf) en de eenmalige machtiging (pdf) met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs per mail of per post.

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij het uittreksel binnen 3 tot 5 werkdagen naar u toe. Houdt u er rekening mee dat de post er soms langer over kan doen en het een week kan duren voordat het uittreksel op uw adres wordt bezorgd. 

Persoonlijk aan de balie (alleen op afspraak)

Bekijk de openingstijden van de diverse publieksbalies.
Maak eerst digitaal een afspraak. Dit kan op twee manieren:

Meenemen

Uw identiteitsbewijs en pinpas. Na betaling (per pin) krijgt u het uittreksel direct mee.

Kosten

€ 13,40

Aanvraag vanuit het buitenland

Print het formulier aanvraag uittreksel (pdf/47 kB) en vul het in, vermeld uw adres in het buitenland en stuur de stukken op. Stuur ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en een betalingsbewijs mee. Zonder deze stukken nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. De adresgegevens van de gemeente vindt u op het aanvraagformulier. Maakt het bedrag over naar rekeningnummer 28.50.98.624 ten name van gemeente Alkmaar, unit Burgerzaken. Vermeld uw naam, geboortedatum, omschrijving van het uittreksel en de volgende gegevens:
IBAN NL57BNGH0285098624
BNG 28.50.98.624
BIC-code BNGHNL2G
De bankrekening loopt bij BV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Postbus 30305, 2500 GH Den Haag, The Netherlands. Na ontvangst van uw aanvraag en de betaling krijgt u het uittreksel toegestuurd.

Houdt u er rekening mee dat het ongeveer een week tot anderhalve week kan duren voordat u het uittreksel ontvangt.

Iemand machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen met het machtigingsformulier.
De gemachtigde neemt de volgende stukken mee:

  • Het volledig ingevulde en door u ondertekende machtigingsformulier
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)
  • Een geldig identiteitsbewijs

Logo DigiD Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Zie ook

Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Zie ook

Uittreksel Persoonsgegevens (BRP)