Subsidie Alkmaar Maakt het!

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie Alkmaar Maakt het!

Subsidie Alkmaar Maakt het!

De subsidieregeling Alkmaar Maakt het! draagt maximaal 50% van de kosten voor incidentele culturele projecten en kunstzinnige producten die professioneel van aard en opzet zijn bij of maximaal €2.000 voor de ontwikkeling dan wel voorbereiding van een cultureel project.

Meer informatie staat op www.alkmaarmaakthet.nl.

Aanvragen

Online

Voor particulieren (namens een organisatie) via DigiD
Voor organisaties via eHerkenning 
Schriftelijk

Stuur het aanvraagformulier naar:

post@alkmaar.nl

Of per post:

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Adviescommissie Cultuur

Aanvragen voor deze subsidie worden per kwartaal beoordeeld door de Adviescommissie Cultuur. De commissie is als volgt samengesteld: 

 • Anna van Breest Smallenburg – beeldend kunstenaar
 • Aram Haagsman – artist manager
 • Alexandra Landré – curator en kunsthistorica
 • Maaike Elise van Steenis (voorzitter) – coach/ ondernemer
 • Esther van der Veldt - fondsenwerver

Criteria

De commissie hanteert de volgende beoordelingscriteria: 

 • de culturele en/of kunstzinnige kwaliteit van het project of productie,
  de inhoudelijke en/of organisatorische professionaliteit van het project of de
  productie,
 • de mate van de vernieuwing of het experiment,
 • de mate van openbaarheid, toegankelijkheid en het bereik van de activiteit,
 • het belang van het project en/of de productie voor het Alkmaarse culturele
  klimaat, en
 • de prioriteit van de aanvraag gelet op de beschikbare middelen en in relatie tot
  andere ingediende aanvragen.

Benodigd 

 • Een activiteitenbeschrijving met vermelding van de doelstellingen en resultaten die worden nagestreefd, plaats en datum, het aantal te verwachten deelnemers/uitvoerenden en het aantal te verwachten bezoekers.
 • Een uitgewerkte begroting bestaande uit een kostenspecificatie en dekkingsplan. Een verzoek aan andere partijen tot medefinanciering strekt tot aanbeveling en moet in het dekkingsplan tot uitdrukking komen.
 • Ondertekening door een daartoe gerechtigde vertegenwoordiger van de aanvrager.

Bent u een rechtspersoon die voor het eerst subsidie aanvraagt, dan vragen wij ook om

 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en
 • een kopie van de oprichtingsakte of statuten.

Afhandeling

Aanvragen ingediend voor 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december worden in het daarop volgende kwartaal afgehandeld.

Bezwaar

Als u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie of over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072
of mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Voorwaarden

Wij verlenen subsidie op grond van:

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Algemene subsidieverordening Alkmaar
Nadere regels subsidie Alkmaar Maakt Het
Regeling Adviescommissie Cultuur Alkmaar
Cultuurnota Vision 2020

Openbaar subsidieregister

Het openbaar subsidieregister wordt ieder kwartaal aangevuld.

Laatste wijziging: 28 januari 2020