Alkmaarse wijken en dorpen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Alkmaarse wijken en dorpen

Alkmaarse wijken en dorpen

Samen met u voor een leefbare en veilige wijk zorgen. Dat is het doel van buurtgericht samenwerken. En er is meer!

Overzicht wijk- en buurtcentra

Bekijk het kaartje voor een overzicht van de 17 wijk- en buurtcentra in Alkmaar.

Voor meer informatie over Alkmaarse wijkcentra verwijzen wij u graag naar het digitale magazine.

Bewonersinitiatieven

U heeft een idee voor uw buurt of wijk en wilt subsidie aanvragen? Ontdek de mogelijkheden!

Kracht van Stad en Land

Kracht van Stad en Land is de Alkmaarse vorm van co-creatie. De gemeente werkt daarbij sámen met de mensen, partners, organisaties en instanties vanuit de stad en het land maatschappelijke vraagstukken aanpakt.

Bewonersonderneming

Lees alles over bewonersondernemingen.

Meer informatie?

In de nota Vernieuwing Buurtgericht Samenwerken (pdf 71kB) leest u hoe de gemeente de eigen kracht en de sociale veerkracht in de wijken wil versterken.

Handige links

www.verbeterdebuurt.nl/alkmaar is een platform dat bewoners en gemeente samenbrengt. U kunt hier op eenvoudige wijze problemen en ideeën om de buurt te verbeteren digitaal aanmelden.


 

Contact

Heeft u een vraag, een idee voor uw buurt en weet u niet waar u moet zijn, of loopt u vast?

Neem contact op met de gebiedsconsulent uit uw wijk.