BIZ-bijdrage (belasting)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > BIZ-bijdrage (belasting)

BIZ-bijdrage (belasting)

De hoogte van de BIZ-bijdrage is in principe gekoppeld aan de WOZ-waarde van een pand en wordt door de ondernemers, die het initiatief hebben genomen voor een BIZ, zelf bepaald. Er kan ook gekozen worden voor een vast bedrag per belastingplichtige.

Voor de duidelijkheid: deze belasting staat los van de onroerendezaakbelastingen. Alleen de grondslag voor de berekening van de hoogte van de belasting, de WOZ-waarde, komt overeen.

Vijf jaar geldig

Een BIZ wordt voor maximaal vijf jaar ingesteld. Na deze periode moet opnieuw het invoeringstraject voor een BIZ worden gevolgd.

Laatste wijziging: 29 september 2015