B&W Besluit 14 juni 2016 aanwijzingsbesluit gebieden waar verkoop bloot eigendom niet mogelijk is

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > B&W Besluit 14 juni 2016 aanwijzingsbesluit gebieden waar verkoop bloot eigendom niet mogelijk is

B&W Besluit 14 juni 2016 aanwijzingsbesluit gebieden waar verkoop bloot eigendom niet mogelijk is

In de Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht is opgenomen dat de regeling niet van toepassing is op erfpachten op onroerende zaken staande en gelegen in door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen gebieden.

  1. Het aanwijzingsbesluit (her)ontwikkelingsgebieden d.d. 29 april 2009 van de voormalige gemeente Alkmaar in te trekken.
  2. Aan te wijzen als bedoeld in artikel 2 lid 4 van de Uitvoeringsregeling:
  • De Mare, winkelcentrum met bovenwoningen en directe omgeving (teknr. 200901057)
  • Koning Willem-Alexanderlaan (voorheen Sportlaan), draftbaan c.a. (teknr.200901055)
  • gebied gelegen in de Westrand (teknr. 2009010056 en teknr. 200901098).
  • alle locaties gelegen die zijn begrepen in een onteigeningsbesluit, c.q. alle locaties waarvoor is vastgelegd (bijvoorbeeld in bestemmingsplannen) dat zij voor onteigening in aanmerking komen.
  • alle locaties waarvan het huidige gebruik of huidige bestemming afwijkt van het gebruik of bestemming die aldaar op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan gerealiseerd zou dienen te worden.
  • alle andere, niet met zoveel woorden aangewezen locaties waarvan het college op enig moment in redelijkheid kan menen dat deze op redelijke termijn als (her)ontwikkelingsgebied zullen worden aangewezen.

3. Dit aanwijzingsbesluit treed in werking per datum bekendmaking.

Laatste wijziging: 15 juni 2016