Bedrijfsverplaatsing en kavelruil

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Agrariërs en buitengebied > Bedrijfsverplaatsing en kavelruil

Bedrijfsverplaatsing en kavelruil

Agrariërs die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een tot NNN begrensd gebied willen verplaatsen, kunnen gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling Bedrijfsverplaatsing en Kavelruil. Door de verplaatsing komt grond vrij in het NNN voor natuurfuncties. Bij een verplaatsing zal het landbouwbedrijf moeten verhuizen en op een andere plek opstallen moeten aanpassen of herbouwen en soms ook extra grond moeten kopen. De regeling subsidieert een deel van deze kosten.

Soms samen

Bedrijfsverplaatsingen en kavelruil gaan soms samen. Om die reden worden ook proceskosten van kavelruil vergoed als agrarische grond wordt meegeruild. De regeling loopt voorlopig tot 31 juli 2019. Na evaluatie van de werking wordt besloten of de regeling wordt voorgezet.

Regelgeving

De voorwaarden van de regeling staan op de website van de provincie Noord-Holland. Het subsidiebedrag hangt af van de hoeveelheid natuurgrond die vrijkomt en de kosten van een bedrijfsverplaatsing. Ook voor proceskosten van kavelruil van natuurgrond met agrarische grond en voor voorbereidingskosten, zoals het opstellen van een bedrijfsplan, kan subsidie worden gegeven. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten een subsidieplafond vast. Dit jaar is maximaal € 500.000,- beschikbaar voor bedrijfsverplaatsing en € 37.500,- voor kavelruil.

 

Laatste wijziging: 10 mei 2017