Beeldbepalende panden

Er is een fout opgetreden!

Beeldbepalende panden

We zijn trots en zuinig op de historische uitstraling van Alkmaar. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders beeldbepalende panden aangewezen. Het gaat om bijna 1.000 panden binnen en 3.000 panden buiten de singels.

Wat zijn beeldbepalende panden?

De beeldbepalende panden zijn bouwblokken en individuele bebouwing. Deze panden wil de gemeente in de toekomst behouden. Naast gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten, hebben beeldbepalende panden de lichtste vorm van bescherming. De bescherming geldt voor de gehele kap en de gevels die zichtbaar zijn vanaf de straat.

Elk jaar subsidie

Er is een subsidieregeling voor het onderhoud aan de beeldbepalende panden. Deze regeling is opgenomen in de subsidieverordening stedelijke vernieuwing. Voor herstel of het terugbrengen in de oude staat is er jaarlijks per adres een financiële bijdrage beschikbaar. Deze subsidie is 30%. We verstrekken de subsidie onder bepaalde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld het soort raamhout, dakpan of voegwerk gebruiken waardoor het oorspronkelijke aanzicht behouden blijft.

Subsidie 2015

Het beschikbare subsidiegeld voor 2015 voor beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten is uitgegeven. Per 1 januari 2016 is er weer geld beschikbaar en kunt u subsidie aanvragen.

Verbouw, aanbouw, uitbouw

Bouwwerkzaamheden waar u geen vergunning voor nodig heeft, mag u ook uitvoeren aan beeldbepalende panden. Wilt u weten wat die bouwwerkzaamheden zijn? Kijk dan op de website van de rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl. Voor verbouwingen, aanbouwen, uitbouwen en bepaalde bouwwerkzaamheden heeft u wel een vergunning nodig. In het bestemmingsplan staan hiervoor de regels.

Bestemmingsplannen actualiseren

In 2012 actualiseerden we alle bestemmingsplannen. Per bestemmingsplangebied markeerden we beeldbepalende panden als ‘waarde cultuurhistorie’. Wat dit precies betekent, staat in de bestemmingsplan conceptregels. Hier leest u ook over ontheffingsmogelijkheden.

Welstandsnota 2013

In 2013 pasten we de Welstandsnota aan. Hierin staan de toetsingscriteria voor bouwplannen aan beeldbepalende panden. Deze gelden voor de beeldbepalende panden die in een bestemmingsplan zijn opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over beeldbepalende panden? Of wilt u een subsidie voor het onderhoud aanvragen? Neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 14 072. Hieronder vindt u een aantal documenten en het aanvraagformulier (pdf-bestanden):

• Aanvraagformulier subsidie
• Bestemmingsplan conceptregels
• Beleid beeldbepalende panden
• Criteria beeldbepalende panden
 Subsidieverordening
 

Laatste wijziging: 01 april 2019