Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Beroepschrift indienen

Home > Inwoners > Orde en Veiligheid > Beroepschrift indienen

Beroepschrift indienen

Als u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar maakte tegen een besluit van de gemeente en uw bezwaar is ongegrond (of niet-ontvankelijk) verklaard, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

Indienen

U dient het beroepschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Wachttijd

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het beroepschrift. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit op het bezwaarschrift bekend is gemaakt.

Kosten

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor meer informatie: 14 072

Meer informatie

Kijk op de tab 'Lees meer'.

Laatste wijziging: 05 april 2017