Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Beroepschrift indienen

Home > Inwoners > Orde en Veiligheid > Beroepschrift indienen

Beroepschrift indienen

Als u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar maakte tegen een besluit van de gemeente en uw bezwaar is ongegrond (of niet-ontvankelijk) verklaard, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

Ook kunt u rechtstreeks in beroep gaan als de gemeente de beslistermijn heeft overschreden èn u de gemeente in gebreke hebt gesteld. Meer hierover op de website onder Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en Beslistermijnen.

Laatste wijziging: 05 april 2017