Beslistermijnen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Beslistermijnen

Beslistermijnen

Als u een aanvraag of bezwaarschrift hebt ingediend bij de gemeente Alkmaar,Ā ontvangt u daarvan een bewijs van ontvangst.

In deze ontvangstbevestiging staat hoe de verdere procedure verloopt.

De gemeente heeft een bepaalde periode om op uw aanvraag of bezwaarschrift een beslissing te nemen.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft algemene regels over deze beslistermijn. Niet voor alle beschikkingen gelden dezelfde beslistermijnen. Meer hierover kunt u vinden onder "Beschikking op aanvraag" of "Beschikking op bezwaar".

Als de gemeenteĀ niet tijdig beslist, wordt de beslistermijn overschreden. Dit kan verschillende consequenties hebben. U kunt dit vinden onder "Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen" en de "Lex silencio positivo".

Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift respectievelijk beroepschrift in te dienen. Meer hierover vindt u onder "Bezwaarschrift indienen" en "Beroepschrift indienen".

Laatste wijziging: 23 mei 2018