Bestuurlijke boete

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie in de BRP

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld als u uw verhuizing niet doorgeeft. Of als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.

Inschrijven bij de gemeente is verplicht


U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Ook als er iets verandert in uw situatie, moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u verhuist, trouwt of een kind krijgt. De gemeente verwerkt uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).


Waarvoor is de BRP?


Belangrijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. De overheid gebruikt de gegevens uit de BRP om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld:

 • Om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken.
 • Om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen.
 • Om uitkeringen, huurtoeslag, of studiefinanciering te kunnen verstrekken.
 • Om belastingen te heffen.
 • Om goed te kunnen handelen in noodsituaties. Voor de politie, ambulance en brandweer is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er op een adres wonen en of zij familie zijn van elkaar.


Wat is een ‘bestuurlijke boete’?


Een bestuurlijke boete is een boete die een bestuursorgaan of toezichthouder kan opleggen voor een overtreding van een wettelijke regel. De sanctie is onvoorwaardelijk. Dat betekent dat de opgelegde boete niet kan worden ingetrokken of gewijzigd als iemand alsnog aan de verplichtingen voldoet.


Waarom geeft Alkmaar hiervoor een boete?


De gemeente Alkmaar heeft de bestuurlijke boete ingevoerd om te zorgen dat meer mensen zich correct inschrijven en op tijd de juiste informatie doorgeven. De boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat de Basisregistratie Personen (BRP) actueel en betrouwbaar blijft.

Ik kan mij niet inschrijven. Wat nu?


Kunt u zich (tijdelijk) niet inschrijven op een adres, neem dan contact op met Burgerzaken via telefoonnummer 14 072 om uw situatie te bespreken.


Reden voor een boete?           


In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten.
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen.
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft.
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland)
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

De gemeente doet in deze gevallen altijd eerst onderzoek naar uw inschrijving. Als u niet meewerkt aan dat onderzoek, krijgt u ook een boete.

Meer informatie


Verhuizing doorgeven


Bezwaar maken


U kunt bezwaar maken tegen de bestuurlijke boete. Daarvoor hebt u zes weken de tijd. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u nog in beroep gaan.

Juridische grondslag


De bestuurlijke boete is te vinden in de Wet Basisregistratie Personen, artikel 4.17.

Laatste wijziging: 20 maart 2018