Bestuurskosten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Bestuurskosten

Bestuurskosten

Het college hecht aan transparantie over bestuurskosten en declaraties en beoogt met de publicatie van bijgaande overzichten hieraan optimaal invulling te geven.

De op deze website beschikbare overzichten betreffen zowel ‘algemene kosten’ die namens het gehele college gemaakt zijn, als kosten die op naam van individuele collegeleden zijn gemaakt. In alle gevallen gaat het om kosten die functioneel gemaakt zijn in het kader van het uitoefenen van de taken van de gemeente. Zo kan deelname aan een handelsmissie, bijvoorbeeld naar China, leiden tot belangrijke investeringen in Alkmaar.

Voor een goed begrip hierbij een korte toelichting op de grootste kostenposten:

Taxikosten

De gemeente Alkmaar heeft afgezien van het ter beschikking hebben van een vaste dienstauto met chauffeur voor leden van het college. Het inzetten van een taxibedrijf, waarmee vaste afspraken zijn gemaakt, is een beduidend voordeliger alternatief.

Representatiekosten

Dit betreft enerzijds kosten die gerelateerd zijn aan initiatieven ter promotie van (de geschiedenis van) Alkmaar, en anderzijds aan blijken van waardering die verbonden zijn aan het eren van burgers bij speciale gelegenheden (jubilerende echtparen, insignes).

Kosten relatiemanagement

De collegeleden maken gebruik van mogelijkheden om met relaties – zoals bijvoorbeeld mogelijk nieuwe investeerders, c.q. bedrijven die overwegen naar Alkmaar te komen – in een bijzondere entourage te bouwen aan een relatie, waar Alkmaar uiteindelijk baat van kan hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van de 6 business seats van de gemeente Alkmaar bij AZ.

Kosten recepties

Op diverse momenten in het jaar ontvangen collegeleden groepen Alkmaarders op een formele of juist informele wijze, om aan informatie-uitwisseling te doen, onderling netwerken te bevorderen en bijzonder prestaties van Alkmaarders te eren.

Overzicht bestuurskosten in pdf

Laatste wijziging: 18 november 2019