Bewonersinitiatieven: Overdie krijgt groene buurtspeelplek

Er is een fout opgetreden!

Bewonersinitiatieven: Overdie krijgt groene buurtspeelplek

Een groene buurtspeelplek waar kinderen weer echt kunnen spelen. Waar ze op ontdekkingstocht kunnen en de natuur kunnen ervaren. Zo’n plek gun je ieder kind. En de kinderen in Overdie krijgen er één. Aan de Pieter Langendijkstraat, naast kindercentrum Kiddies. Omwonenden zijn enthousiast en initiatiefnemers Johan Houtman, Michelle van Nieuwenhoven en Maaike Kardinaal maken zich er hard voor via Stichting KIEM Alkmaar.

Bewonersinitiatieven Overdie groene speelplek 525
Het terrein waar de buurtspeelplek komt. Johan Houtman staat links, zijn vrouw Michelle van Nieuwenhoven staat naast hem en Maaike Kardinaal, de derde initiatiefneemster, staat niet op de foto (Foto: Rob Verhagen)

'Spelen met houtsnippers onder je voeten'

Het idee ontstond eigenlijk bij Kiddies, de organisatie voor kinderopvang van Michelle van Nieuwenhoven en Johan Houtman. Ze wonen zelf in Overdie waar ook de eerste Kiddies-GROEN vestiging gevestigd is, aan de Pieter Langedijkstraat. Johan: “We wilden de kinderen meer groenbeleving geven. Ze laten spelen in de tuin met houtsnippers onder hun voeten. Dat bleek een groot succes. Onze zoon van tweeënhalf gaat zelf ook naar deze vestiging en het is heerlijk om te zien hoe hij daar op ontdekkingstocht gaat. Zoals dat ook eigenlijk hoort bij kinderen…”

Kansen

Als vanzelf viel de blik op een gegeven moment op het naastgelegen stuk grond. Johan: “Dat is nu een verwilderd terrein dat uitnodigt tot vandalisme en zwerfafval. Maar we zagen opeens de kansen voor de kinderen in de wijk. En ook de buurt vond het een goed idee. Er werd een informatieavond gehouden om ideeën uit te wisselen. Johan: “Bij sommige bewoners was er enige scepsis over het onderhoud. En ja, daar heb je inderdaad wel buurtbewoners voor nodig! Zowel de aanleg als het onderhoud is alleen mogelijk als ook mensen in de buurt zich ervoor inzetten.

Een bewonersinitiatief werd ingediend en toen de regiegroep Overdie positief was, ging het balletje rollen. Johan: “De gemeente droeg ons project aan bij Primark. Dat bedrijf zou precies in die tijd openen en ze wilden iets doen voor kinderen in Alkmaar. Uit de aangedragen projecten hebben ze de buurtspeelplek gekozen en bij de opening kregen wij een cheque overhandigd.”

Cheque

In totaal is voor het realiseren van de buurtspeelplek ruim 40.000 euro nodig. Naast de bijdrage van Primark, heeft ook de Regiegroep Overdie geld toegezegd. En omdat het gaat om meer groen in de wijk draagt ook de gemeente haar steentje bij. Johan: “Daarnaast hebben we zelf nog geld bij elkaar gebracht, onder meer door het verkopen van vogelhuisjes.”

In januari dit jaar is de stichting KIEM opgericht om het initiatief handen en voeten te geven. Johan: “Als er zoveel geld wordt overgemaakt voor een project, wil de gemeente graag dat dat via een stichting gebeurt. Het mooie daarvan is wel dat we, als het een succes is, wellicht meer van dit soort speelkunnen gaan realiseren in Alkmaar.”

Ontwerp

Op dit moment buigt het bestuur van de stichting zich over de definitieve offerte. Daar is een heel proces aan voorafgegaan. Johan: “Eerst heeft de firma Groenmeesters ons geholpen met het initiatiefontwerp en voor de verdere uitwerking hebben we geweldige hulp gehad van Hortus Alkmaar. Verder zijn we in gesprek met Stadswerk 072 over de uitvoering en dan ontdek je ook dat sommige ideeën praktisch niet uitvoerbaar zijn, dus dat je dingen moet aanpassen.”

“In elk geval wordt het straks een bloemrijke tuin met een wandelpad en een natuurlijke overloop naar het water. Er gaan wat bomen weg om ruimte te maken, maar de mooiste bomen blijven staan. En er komt een speeltoestel van natuurlijke materialen.
Ook komt er een pleintje waar je lekker kunt zitten en bijvoorbeeld kunt barbecueën met buurtgenoten. We zoeken dus nog wel buurtgenoten die willen helpen bij de aanleg en straks ook bij het onderhoud!”

Wat vind je van de mogelijkheid die de gemeente biedt voor deze initiatieven?
“Heel mooi natuurlijk! En ik ben ook blij met de manier waarop de gemeente alles mogelijk maakt en je waar nodig de weg wijst. De actieve inzet van bewoners in noodzakelijk maar zonder de gemeente was dit allemaal nooit tot stand gekomen.”

Initiatieven

Ook een idee voor een (groen) bewonersinitiatief? Ontdek de mogelijkheden!

Laatste wijziging: 28 september 2016