Bewonersinitiatieven: “Zo’n jaarlijks toernooi verbetert de buurt”

Er is een fout opgetreden!

Bewonersinitiatieven: “Zo’n jaarlijks toernooi verbetert de buurt”

Al negentien jaar organiseert Kees Koene elk jaar een biljarttoernooi voor zijn buurtje in De Mare. Toen Henk Spitz van de regiegroep De Mare hem vertelde dat zijn initiatief wellicht voor subsidie in aanmerking kwam, heeft hij die meteen aangevraagd. Spitz: “Bewonersinitiatieven gaan steeds meer leven in deze wijk!”

We spreken af op een herfstige dinsdagmiddag bij het Vlijthof aan het Beneluxplein. Alles staat al klaar voor de biljartwedstrijden van die middag. Henk Spitz en Kees Koene zijn er kind aan huis. “Het is een activiteitencentrum voor 55-plussers en mensen met een beperking,” vertelt Spitz. “We zijn blij dat we het centrum ook na 1 januari open kunnen houden in de vorm van een bewonersonderneming.”

Drie jaar zit Henk Spitz in de regiegroep De Mare. Samen met vier andere wijkbewoners buigt hij zich over alle bewonersinitiatieven die worden ingediend: “Jaarlijks zijn dat er ongeveer vijftig á zestig. Per jaar mogen we ongeveer 25.000 euro aan subsidie verdelen, maar dat doen we niet zomaar. Een initiatief moet bijdragen aan de buurt en de indieners moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Je moet er niet vanuit gaan dat alles zomaar vergoed wordt.”

Spitz was zelf degene die Kees Koene enkele jaren geleden wees op de mogelijkheid om zijn jaarlijkse biljarttoernooi in te dienen als bewonersinitiatief. Kees: “Ik organiseer dat toernooi al negentien jaar voor de bewoners van de Brigantijn, de Wielingenweg, het Jollenpad en directe omgeving. Elk jaar hebben we een gezellige avond waarop meteen alles wat in het buurtje leeft de revue passeert. Het verbetert de buurt, je merkt het aan de contacten.”

“Wij verlenen geen subsidie voor de hapjes en de drankjes, maar wel bijvoorbeeld voor de zaalhuur,” vertelt Spitz. “Na afloop krijgen we dan een keurig verslagje. Je merkt dat de bewonersinitiatieven steeds meer leven in de wijk. De bewoners van de Pet- en Eilandenbuurt hebben nu al hun begroting voor volgend jaar ingediend. We kunnen vaak maar een deel van het bedrag subsidiëren, maar vaak hebben we ook goede tips om zaken slimmer aan te pakken.”
Koene: “En als anderen ook zo’n biljarttoernooi willen organiseren,  ben ik altijd bereid te adviseren!”

Idee?
Ook een idee voor een bewonersinitiatief? Bekijk de subsidieregeling.

De heren Spitz en Koene aan een biljarttafel

 

Auteur: Judith Flapper
Foto: Fotostudio Wick Natzijl


 

Laatste wijziging: 18 november 2013