Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Bezwaarschrift indienen

Home > Inwoners > Orde en Veiligheid > Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad nemen veel besluiten op diverse beleidsterreinen. Als u het niet eens bent met zo’n besluit kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Indienen

Dit kan op twee manieren:

1. Online

2. Schriftelijk

Richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dit kan de burgemeester, het college of de gemeenteraad zijn.

Vul het bezwaarschrift in en print het uit. Stuur het naar: Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt het ook afgeven bij de informatiebalie. Het bezwaarschrift moet volgens de Algemene Wet Bestuursrecht in ieder geval het volgende vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;
  • de redenen waarom u een bezwaarschrift indient;
  • uw handtekening.

Als dat mogelijk is, stuurt u een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent.

Meer informatie

Kijk op de tab 'Lees meer' of bij de veelgestelde vragen hieronder.

Logo DigiD Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

 

Laatste wijziging: 08 februari 2018