Bierkade 17

Waar bent u naar op zoek?

Bierkade 17

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865 02BIE Scheerbekken

Vanwege de geplande aanleg van een inpandige kelder werden in februari 2002 de vloeren uit dit pand verwijderd. Delen van het pand stammen vermoedelijk nog uit de tijd van de eerste huizenbouw aan de Bierkade, aan het eind van de 16de eeuw. Het archeologisch onderzoek bracht aan het licht dat een deel van dit pand vanouds al over de gehele breedte een grote kelder had. Ook werd de tussenmuur gevonden waarmee het voorhuis oudtijds was gescheiden van het achterhuis. Verder was er in de tweede helft van de 17de eeuw een tweede kelder bijgekomen en in de 18de of 19de eeuw aan de achterzijde ook nog een grote waterkelder. Wellicht hielden deze kelders verband met het toenmalige gebruik van dit pand, namelijk voor opslag van biervaten? Voorts werd een beerput gevonden, waaruit een grote hoeveelheid vondstmateriaal werd geborgen uit de late 16de tot begin 18de eeuw. Met name de laat-17de-eeuwse laag was vondstrijk, met onder meer opmerkelijk veel kleipijpen, een witte faience scheerbekken (die werd onder de kin gehouden; zie foto boven) , fragmenten van een glazen thermometer en een vrijwel compleet kolfglas voor het afkolven van moedermelk (zie foto beneden). 

Bierkade kolfglas

Laatste wijziging: 12 maart 2010