Blog CDA 2017 06 30

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Blog CDA 2017 06 30

Blog CDA 2017 06 30

Alkmaar verbreedt de horizon

Met het aantrekken van Adjiedj Kakas, trendwatcher, worden alle Alkmaarders in de gelegenheid gesteld aan te geven wat hun toekomstverwachtingen zijn en in welke richting Alkmaar zich de komende jaren kan ontwikkelen. De gemeente heeft het de Alkmaarders makkelijk gemaakt door in een winkel aan de Gedempte Nieuwsloot iedereen in de gelegenheid te stellen hun mening te geven en die te laten optekenen. Met spanning afwachten wat de uitkomst zal zijn.

Dat er grote veranderingen op komst zijn is duidelijk. Met de presentatie van de omgevingsvisie Alkmaar 2017-2040 geeft het gemeentebestuur al een richting aan. De gemeente Alkmaar ligt op de grens van wat enerzijds de Metropoolregio en anderzijds Holland boven Amsterdam genoemd wordt. Alkmaar vormt als het ware de verbinding tussen groot stedelijke activiteiten en de groene tuin in Noord-Holland.

De rol van de overheid verandert en Alkmaar verandert mee. Geen directie sturing meer van boven af maar een regierol in de eigen gemeente. Dit geeft Alkmaar daadwerkelijk de kans om de grote uitdaging, namelijk de verbindende rol tussen stad en land, waar te maken. Voorzieningen in Alkmaar zijn niet alleen voor de inwoners van Alkmaar maar voor alle inwoners in de regio.

www.cda.nl/noord-holland/alkmaar/

Laatste wijziging: 07 juli 2017