Blog Jan Hoekzema week 26 2016

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Blog Jan Hoekzema week 26 2016

Blog Jan Hoekzema week 26 2016

De afgelopen week was weer volgepland met politieke activiteiten, naast mijn reguliere drukke werkzaamheden als Operationeel Manager bij Hoekstra Opleidingen.

Maandag traditiegetrouw fractievergadering, waarin we de komende commissies en raadsvergaderingen doornemen en de agendapunten verdelen. Ook weten de partijen elkaar dan te vinden om over bepaalde onderwerpen te overleggen.

Dinsdag na een drukke dag bij Hoekstra commissie Bestuur en Middelen. Op de agenda de jaarrekening en de begroting van de Veiligheidsregio. Als fractievoorzitter heb ik o.a. Veiligheid, Financiën, Economie en Ruimtelijke Ordening in mijn portefeuille.

Woensdag na het werk met collega-fractievoorzitters de lopende zaken besproken. Op het terras van Fellini’s, het nuttige met het aangename verenigd.

Na de raadsvergadering van donderdag de avond geëvalueerd met een aantal collega’s.

Nadat ik vrijdag mijn dochter Lotte van school had gehaald de jaarrekening 2015 en de voorjaarsnota met mijn fractiegenoot Wouter doorgenomen. Na enkele uren overleg vermoeid maar voldaan richting huis om met mijn gezin gezellig uit eten te gaan.

Zaterdag overleg met een adviseur omtrent de jaarstukken. De resterende uren heb ik geprobeerd te ontspannen. En zondag heb ik mijn teksten omtrent de jaarrekening aangevuld en technische vragen gesteld aan de wethouder financiën.

Ik kijk uit naar het zomerreces, dan kan iedereen weer op adem komen. Maar ik weet nu al dat het na een week al weer begint te kribbelen…

Laatste wijziging: 04 juli 2016