Blog Stefan de Haan week 27 2016

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Blog Stefan de Haan week 27 2016

Blog Stefan de Haan week 27 2016

Visie 

Vorige week was een mooie week! Als raadslid heb je een druk programma. Naast de fractie-, commissie- en raadsvergaderingen zijn er ook vele bewonersbijeenkomsten, klankbordgroepen en raadsinformatieavonden. Zo’n raadsinformatieavond is soms alleen een presentatie, omdat het college en/of de ambtelijke organisatie iets wil vertellen, soms is het een presentatie gericht op het geven van gelegenheid tot het stellen van vragen over een onderwerp. En soms is de bijeenkomst bedoeld voor het vergaren van meningen en politieke standpunten, zodat de ambtelijke organisatie het beleid uit kan werken. Deze laatste is eigenlijk de leukste bijeenkomst, want je kan ongehinderd je mening geven, het beleid beïnvloeden en sturen in de richting die jij met de stad op wilt. Want uiteindelijk hebben we daar natuurlijk allemaal een visie over.

Afgelopen woensdag was er zo’n bijeenkomst, over de omgevingswet, die over een paar jaar ingaat en de kaders regelt voor ruimtelijk beleid. Gemeenten moeten als gevolg van die wet een omgevingsvisie maken. En daar werd woensdag input voor gevraagd. Een mooie kans voor mij om mijn visie voor Alkmaar – een stad, zeer prettig om te wonen, met ruim opgezette wijken met voldoende plek voor parkeren en groen. Een aantrekkelijk Alkmaar, met een bruisend centrum, meer studenten en jongeren – een stukje dichterbij te brengen.

Laatste wijziging: 18 juli 2016