Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Bodemkwaliteitskaart

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart

Actuele informatie over de bodemkwaliteit in Alkmaar is te vinden via de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUDNHN).

Aanmelden

Melding voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen gaat digitaal via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

Meer informatie

Meer weten over het melden van toepassingen van grond, bodemkwaliteitskaart, nota Bodembeheer en de gang van zaken vindt u op tabblad ‘Lees meer’.

Zie ook

Bodemsanering melden

Laatste wijziging: 13 december 2017