Bodemsanering melden

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Bodemsanering melden

Bodemsanering melden

Melding Wet bodembescherming

.

Het is door een storing van ons zaaksysteem op dit moment niet mogelijk digitaal de volgende meldingen te doen:

  • BUS tijdelijk uitplaatsen

  • BUS immobiel

  • BUS Mobiel.

Wij verzoeken u deze meldingen te doen via bodem@alkmaar.nl

Onze excuses voor het ongemak

.

Melding BUS (Besluit Uniforme Saneringen)

Aanvraag Wet bodembescherming

Melding Regeling klein grondverzet gemeente Alkmaar

De Regeling klein grondverzet maakt het mogelijk om werkzaamheden in sterk verontreinigde grond met een volume van minder dan 10 kuub op een eenvoudige manier te melden. In deze vereenvoudigde procedure is geen gereedmelding en geen evaluatie vereist.

U kunt meldingen voor deze regeling doen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN, voorheen RUD Noord-Holland Noord).

Het meldingsformulier: https://www.odnhn.nl/Ondernemers/Bodem/Meldingsformulieren/Melding_Regeling_klein_grondverzet

Overige meldingen

Voor meldingen van waterbodemverontreinigingen kunt u terecht bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor meldingen van verontreinigingen binnen inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (voorheen RUD NHN).

Kosten

Behandeling van uw melding bodembescherming is gratis.

Contact

Bel 14 072 en vraag naar de vakgroep Bodem.

Toezicht

Het toezicht op de bodem, inclusief bodemsanering, wordt uitgevoerd door
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN, voorheen RUD NHN).
Op de website van de Omgevingsdienst  kunt u een aantal meldingsformulieren voor bodemsanering invullen:

 Meer informatie

Laatste wijziging: 20 februari 2020