Bouwarchief

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Bouwarchief

Bouwarchief

bouwarchief gemeente Alkmaar

De gemeente houdt de volgende archieven bij van gegevens over woningen en andere gebouwen in Alkmaar:

 • Bouwarchief
  Dit is gedigitaliseerd en bevat bouw- en omgevingsvergunningen, bouw- en verbouwtekeningen, en een deel van de constructietekeningen en -berekeningen.

  Dit archief wordt momenteel gedigitaliseerd. Dit proces kan nog enige maanden duren. Het kan zijn dat u gegevens zoekt die even niet beschikbaar zijn

 • Constructiearchief
  Dit archief is niet gedigitaliseerd en bevat het grootste deel van de constructietekeningen en -berekeningen.

 • Sonderingenarchief
  Dit archief is niet gedigitaliseerd. Wilt u een kopie van een sonderingsrapport?

Hoe kan ik het bouwarchief of het constructiearchief inzien?

Digitaal

Gedigitaliseerde archiefstukken van het bouwarchief zijn digitaal aan te vragen. Wilt u een dossier digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar balieVenS@alkmaar.nl
en geef hierbij de volgende gegevens op:

 • uw naam en adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • het adres of de locatie waarvan u archiefstukken wilt hebben; maximaal één adres of locatie per aanvraag.
 • naar welke gegevens u op zoek bent, bijvoorbeeld plattegronden of geveltekeningen.

Wanneer de archiefstukken digitaal beschikbaar zijn, dan ontvangt u een e-mail van de gemeente. Deze e-mail is voorzien van een link waarmee u eenvoudig via iDEAL kunt betalen. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u de documenten per e-mail naar u toe.

Persoonlijk

Voor niet gedigitaliseerde archiefstukken komt u langs op het Stadskantoor bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening. De balie is alleen op afspraak open op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Afspraak maken

Dit kan op 3e manieren:

Maakt u de afspraak digitaal? Geef in het veld opmerking aan om welk adres het gaat waarvan u de stukken in wilt zien. Geef vooral ook uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres op.

Wij adviseren u ruim van tevoren een afspraak te maken. Een deel van het archief ligt namelijk niet op het Stadskantoor.

Kosten

Aan de diensten van het bouwarchief zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van het formaat van de kopieën en de tijdsbesteding. U betaalt hiervoor leges.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het bouwarchief of het constructiearchief? Kijkt u dan op de tab 'Lees meer'.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid.

Als u (ver)bouwplannen heeft kan het handig zijn om te weten hoe de constructie van uw woning is. Of misschien wilt u weten wanneer uw huis is gebouwd, verbouwd of waar uw huis voor is gebruikt? Bij de balie Bouwen en Wonen kunt u inzage krijgen in het bouwarchief en zo antwoord krijgen op deze en meer vragen. U vindt er onder meer informatie over bouw- en sloopvergunningen, omgevingsvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekening, fundering en palenplannen, sonderingen, et cetera. Niet van elk bouwwerk zijn alle gegevens beschikbaar.

Archiefstukken inzien

Dossierstukken worden niet uitgeleend en zijn alleen ter plekke in te zien. U kunt van de stukken uit het bouwarchief kopieën laten maken. Wij streven er naar om uw verzoek om kopieën uit te voeren tijdens uw bezoek. Het kan voorkomen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een groot dossier, dat wij uw kopieën na twee werkdagen voor u gereed hebben. Bepaalde documenten en tekeningen vallen onder het auteursrecht. Deze stukken mag u wel inzien, maar u kunt er geen kopieën van laten maken.

Op verzoek van de eigenaar kan bepaalde gevoelige informatie van bouwwerken niet openbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan bouwtekeningen van een bankgebouw of het politiekantoor.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gegevens uit de archiefstukken. Het gebruik van de gegevens is op eigen risico.