Bouwkundige klachten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Bouwkundige klachten

Bouwkundige klachten

Heeft u als huurder of eigenaar klachten over de bouwkundige staat van uw woning of die van uw buren? Dan dient u eerst contact op te nemen met de verhuurder/eigenaar.
Pas als de verhuurder/eigenaar niet of naar uw mening onvoldoende reageert, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente neemt uitsluitend klachten in behandeling die schriftelijk zijn ingediend. Daarbij dient u aan te tonen dat u al actie heeft ondernomen richting de verhuurder/eigenaar. Bijvoorbeeld met een kopie van de door u verzonden aangetekende brief aan de verhuurder/eigenaar. Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling.

Melden bouwkundige klacht

Een bouwkundige klacht meldt u met het formulier ‘formulier melding klacht omgevingsrecht’.

  • Het ingevulde formulier mailt u samen met eventuele bijlagen naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl of
  • Stuur de documenten per post, ter attentie van de team Toezicht, unit Leefgebied, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Contact

Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Laatste wijziging: 05 september 2019