Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

In het Bouwbesluit staat aangegeven aan welke eisen een tijdelijke bouwsel of een tent moet voldoen om het voldoende brandveilig te kunnen gebruiken. Het kan gaan om voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand, voorkomen van brand en dergelijke. U heeft dan een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. De vergunning is maximaal 30 dagen geldig.

Hoe vraag ik het aan?

Via het aanvraagformulier. Dien de aanvraag minimaal 6 weken voor de aanvang van de activiteit in.
Vraagt u een tijdelijke gebruiksvergunning aan? Dan heeft u vaak ook een evenementenvergunning nodig. Bekijk of dat nodig is.

Mail het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen, zoals vermeld op het aanvraagformulier, naar brandveiligheid@alkmaar.nl.

Kosten

U betaalt leges

Gebruikseisen

De (brand)veiligheidseisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken is geregeld in het Bouwbesluit.

Zie ook

Brandveilig gebruik bouwwerken (voor niet tijdelijk gebruik)

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)