Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

De gemeente bepaalt aan welke eisen een tijdelijke bouwsel of een tent moet voldoen om het voldoende brandveilig te kunnen gebruiken. Het kan gaan om voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand, voorkomen van brand en dergelijke. U heeft dan een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. De vergunning is maximaal 30 dagen geldig.

De gemeente bepaalt aan welke eisen een tijdelijke bouwsel of een tent moet voldoen om het voldoende brandveilig te kunnen gebruiken. Het kan gaan om voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand, voorkomen van brand en dergelijke. U heeft dan een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. De vergunning is maximaal 30 dagen geldig.

Hoe vraag ik het aan?

Via het aanvraagformulier. Dien de aanvraag minimaal 6 weken voor de aanvang van de activiteit in.
Vraagt u een tijdelijke gebruiksvergunning aan? Dan heeft u vaak ook een evenementenvergunning nodig. Bekijk of dat nodig is.

Mail het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen, zoals vermeld op het aanvraagformulier, naar brandveiligheid@alkmaar.nl of stuur alles per post naar: Gemeente Alkmaar, unit Vergunning- en subsidieverlening, postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Kosten

U betaalt leges

Contact

Hebt u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072 of mail brandveiligheid@alkmaar.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Meer informatie

Wilt u weten of u echt een gebruiksvergunning nodig heeft? Kijkt u dan op de tab 'Lees meer'.

Een tijdelijke gebruiksvergunning is als in een tijdelijk bouwsel of een tent:

1. meer dan vijftig personen tegelijk in de inrichting aanwezig zullen zijn of
2. aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft.
3. dagverblijf wordt verschaft aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien gehandicapten.

Alleen een tijdelijke gebruiksvergunning is niet genoeg. Iedere eigenaar of gebruiker moet zich realiseren dat er met het verkrijgen van een tijdelijke gebruiksvergunning niets wordt afgekocht. De gebruiker verantwoordelijk voor het (brand)veilig gebruiken van het bouwsel of de tent, dus ook voor het vrijhouden van nooduitgangen en het openhouden van toegangswegen voor hulpdiensten.

Gebruikseisen

De (brand) veiligheidseisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2  van het Bouwbesluit 2012 zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8  van het Bouwbesluit 2012 zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Brandveiligheidsverordening 2015

Zie ook

omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik

Bouwkundig brandveiligheidsadvies