Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

Brandveilig gebruik tijdelijk bouwsel of tent

De gemeente bepaalt aan welke eisen een tijdelijke bouwsel of een tent moet voldoen om het voldoende brandveilig te kunnen gebruiken. Het kan gaan om voorzieningen voor vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand, voorkomen van brand en dergelijke. U heeft dan een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. De vergunning is maximaal 30 dagen geldig.

Hoe vraag ik het aan?

Via het aanvraagformulier. Dien de aanvraag minimaal 6 weken voor de aanvang van de activiteit in.
Vraagt u een tijdelijke gebruiksvergunning aan? Dan heeft u vaak ook een evenementenvergunning nodig. Bekijk of dat nodig is.

Mail het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen, zoals vermeld op het aanvraagformulier, naar brandveiligheid@alkmaar.nl of stuur alles per post naar: Gemeente Alkmaar, unit Vergunning- en subsidieverlening, postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Kosten

U betaalt leges

Contact

Hebt u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072 of mail brandveiligheid@alkmaar.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Meer informatie

Wilt u weten of u echt een gebruiksvergunning nodig heeft? Kijkt u dan op de tab 'Lees meer'.

Zie ook

omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik

Bouwkundig brandveiligheidsadvies

Laatste wijziging: 15 september 2017