Brandveilig gebruik bouwwerken

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Brandveilig gebruik bouwwerken

Brandveilig gebruik bouwwerken

Een gebouw moet men brandveilig kunnen gebruiken. Het kan gaan om voorzieningen voor vluchtwegen, alarmeringsinstallaties en dergelijke.

Wanneer is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig en wanneer een gebruiksmelding?

Een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik is nodig als:
1. nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan vijf personen of
2. dagverblijf wordt verschaft aan meer dan tien kinderen of aan meer dan tien gehandicapten.

Een gebruiksmelding is nodig als:
1. in het gebouw kamers verhuurd worden of
2. meer dan vijftig personen tegelijk in het gebouw aanwezig zullen zijn of
3. een gelijkwaardige oplossing is toegepast voor de brandveiligheidseisen.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan of hoe doe ik een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik?

Dit kan op twee manieren:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

Voeg de volgende informatie toe:

  • een situatietekening, met daarbij vermeld de straatnaam en het huisnummer, op een schaal van 1:1000
  • een bouwkundige plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:100, waarop aangegeven de indelingen, de bestemming van de verschillende ruimten en de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen (kleine blusmiddelen, nood- en transparantverlichting, brandwerende en zelfsluitende deuren)

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning of een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik betaalt u leges.

Contact

Hebt u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Ieder bouwwerk moet brandveilig zijn. In het Bouwbesluit staat, aan welke eisen een gebouw moet voldoen om het voldoende brandveilig te kunnen gebruiken. Het kan gaan om voorzieningen voor vluchtwegen, alarmeringsinstallaties en dergelijke.

Alleen een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik of een gebruiksmelding is niet genoeg.Iedere eigenaar of gebruiker van een gebouw moet zich realiseren dat er met het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik of het melden van gebruik niets wordt afgekocht. De gebruiker zal zich elke dag bewust moeten zijn van de (brand)veiligheid in het pand, dus ook voor het vrijhouden van nooduitgangen en het openhouden van toegangswegen voor hulpdiensten.

Geldigheidsduur

Een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik of een gebruiksmelding blijft geldig zo lang:

1. het gebouw niet bouwkundig wordt gewijzigd, of
2. het gebouw op geen andere manier gebruikt gaat worden.

Een pand kan dus inclusief de afgegeven omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik worden gekocht of verkocht, zolang beide punten niet veranderen.

Wanneer een nieuwe omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik of gebruiksmelding?
Zodra een gebouw in bouwkundig opzicht veranderd wordt en/of het gebruik ervan verandert, moet dit vooraf worden gemeld of moet een (nieuwe) omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik aangevraagd worden. Het kan gaan om uitbreiding, verbouwing, andere indeling, of bijvoorbeeld een kapsalon die in een discotheek wordt omgetoverd.

Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid?

De eigenaar van een pand moet voldoen aan alle eisen die door de overheid worden gesteld ten aanzien van de bouwkundige voorzieningen. Bij verhuur van het pand moet door eigenaar en huurder samen worden vastgelegd hoe het pand wordt gebruikt.

Als een gebouw door meerdere bedrijven wordt gebruikt, zijn gemeenschappelijke voorzieningen nodig. Vaak kunnen deze alleen door de eigenaar worden gerealiseerd. In bedrijfsverzamelgebouwen zal dus de eigenaar, eventueel via een beheerder, mede verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid van de bedrijven in zijn pand.

Wilt u een situatie melden of een klacht indienen over de brandveiligheid? Gebruik hiervoor het formulier melding klacht omgevingsrecht.

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

De brandveiligheidseisen zijn genoemd in het Bouwbesluit 2012 - hoofdstuk 6 en 7 zijn altijd van toepassing. Ook als géén omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik of melding nodig is moet een bouwwerk brandveilig zijn.

Zie ook