Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Brandveilig gebruik bouwwerken

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Brandveilig gebruik bouwwerken

Brandveilig gebruik bouwwerken

Ieder bouwwerk moet brandveilig zijn. In het Bouwbesluit staat, aan welke eisen een gebouw moet voldoen om het voldoende brandveilig te kunnen gebruiken. Het kan gaan om voorzieningen voor vluchtwegen, alarmeringsinstallaties en dergelijke.

Alleen een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik of een gebruiksmelding is niet genoeg.Iedere eigenaar of gebruiker van een gebouw moet zich realiseren dat er met het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik of het melden van gebruik niets wordt afgekocht. De gebruiker zal zich elke dag bewust moeten zijn van de (brand)veiligheid in het pand, dus ook voor het vrijhouden van nooduitgangen en het openhouden van toegangswegen voor hulpdiensten.

Geldigheidsduur

Een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik of een gebruiksmelding blijft geldig zo lang:

1. het gebouw niet bouwkundig wordt gewijzigd, of
2. het gebouw op geen andere manier gebruikt gaat worden.

Een pand kan dus inclusief de afgegeven omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik worden gekocht of verkocht, zolang beide punten niet veranderen.

Wanneer een nieuwe omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik of gebruiksmelding?
Zodra een gebouw in bouwkundig opzicht veranderd wordt en/of het gebruik ervan verandert, moet dit vooraf worden gemeld of moet een (nieuwe) omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik aangevraagd worden. Het kan gaan om uitbreiding, verbouwing, andere indeling, of bijvoorbeeld een kapsalon die in een discotheek wordt omgetoverd.

Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid?

De eigenaar van een pand moet voldoen aan alle eisen die door de overheid worden gesteld ten aanzien van de bouwkundige voorzieningen.
Bij verhuur van het pand moet door eigenaar en huurder samen worden vastgelegd hoe het pand wordt gebruikt.

Als een gebouw door meerdere bedrijven wordt gebruikt, zijn gemeenschappelijke voorzieningen nodig. Vaak kunnen deze alleen door de eigenaar worden gerealiseerd. In bedrijfsverzamelgebouwen zal dus de eigenaar, eventueel via een beheerder, mede verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid van de bedrijven in zijn pand.

Laatste wijziging: 13 december 2017