Breedtesport en Vitale Verenigingen

Er is een fout opgetreden!

Breedtesport en Vitale Verenigingen

In samenspraak met talentvolle en ambitieuze sportverenigingen wordt de maatschappelijke rol van deze verenigingen verder uitgebouwd. Het doel is tweeledig: enerzijds om via pilots een visie te ontwikkelen op welke manier sport een instrumentele rol kan spelen binnen de Jeugdzorg, WMO en de Participatiewet. Anderzijds is het doel om de breedtesport te ondersteunen in de ontwikkeling naar vitale verenigingen met een gezond ledenaantal en dito vrijwilligers.

Laatste wijziging: 08 mei 2014