Brief kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Brief kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Brief kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Aan geadresseerde

Alkmaar, 15 november 2016

Geachte heer, mevrouw

Gemeente Alkmaar, Alkmaar Sport en de besturen van de Alkmaarse voetbalclubs willen door middel van deze brief aan spelers, ouders, trainers en andere belanghebbenden duidelijk maken hoe er in Alkmaar wordt omgegaan met de zorgen rondom het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden.
Stand van zakenOp dit moment heeft Alkmaar 10 gemeentelijke kunstgrasvelden met rubbergranulaat en 2 niet-gemeentelijke rubbergranulaat velden. In Alkmaar is in 2014 het laatste veld met rubbergranulaat aangelegd. Vanaf het seizoen 2013-2014 is Alkmaar al overgestapt naar een ander type infill materiaal dan rubbergranulaat. Inmiddels liggen er in Alkmaar 7 kunstgrasvelden met kurk infill. De redenen om in het seizoen 2013-2014 over te stappen naar kurk infill waren:

 • Rubbergranulaat stinkt, vooral bij warm weer;
 • Rubbergranulaat geeft veel warmte af als de zon er op schijnt;
 • De rubberkorrels blijven helaas niet alleen op het veld liggen, maar komen na verloop van tijd bijvoorbeeld terecht in de groenstroken en sloten rondom de sportvelden;
 • Kurk is een natuurproduct.

Standpunten

De clubs, de gemeente, de KNVB en Alkmaar Sport hebben intensief contact gehad over de stand van zaken. Gezamenlijk zijn de volgende standpunten ingenomen:

 1. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras op basis van de huidige inzichten geen risico oplevert voor de volksgezondheid en dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden. Het RIVM heeft van minister Schippers wel de opdracht gekregen met spoed extra onderzoek te doen. 2e Helft 2016 publiceert het RIVM de resultaten van dit nieuwe onderzoek Deze resultaten zullen leidend zijn voor de vervolgstappen.
 2. We bereiden ons nu al voor op drie mogelijke uitkomsten van het nieuwe onderzoek:
  * het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat levert risico’s op voor de volksgezondheid en per direct wordt afgeraden om nog op de velden te spelen.
  * het spelen op de velden levert geen directe risico’s op voor de volksgezondheid maar aanbevolen wordt om geen rubbergranulaat meer te gebruiken in de toekomst.
  * het spelen op kunstgras met rubbergranulaat levert geen risico’s op voor de volksgezondheid.
 3. Om er voor te zorgen dat we snel kunnen inspelen op mogelijke negatieve uitkomsten van het onderzoek van het RIVM wordt alvast onderzocht welke ombouwmogelijkheden er zijn voor de velden met rubbergranulaat Ook dit onderzoek is eind december gereed.
 4. Wij richten ons naar het bestaande standpunt van de KNVB, Vereniging Sport en Gemeenten en het RIVM dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat veilig is. De velden blijven dan ook in ieder geval t/m december beschikbaar voor bespeling.
  Wij hopen u hiermee voldoende en uitgebreid geïnformeerd te hebben.
  Ook namens de Alkmaarse voetbalverenigingen en Alkmaar Sport NV.
  Wethouder P.F. Dijkman 
   Gemeente Alkmaar

 

Laatste wijziging: 09 mei 2017