Cameratoezicht in binnenstad Alkmaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Cameratoezicht in binnenstad Alkmaar

Cameratoezicht in binnenstad Alkmaar

Unit Stadstoezicht van gemeente Alkmaar houdt toezicht door camera’s in de binnenstad van Alkmaar. Het toezicht is bedoeld als ondersteuning van de politie bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het observatiegebied is aangegeven op de volgende kaartjes:

Doel van het cameratoezicht

De camera’s zijn een hulpmiddel om verstoringen van de openbare orde en veiligheid te signaleren en indien nodig de politie of andere hulpdienst te alarmeren. Ook kunnen ze dienen om acties van de politie in het gebied operationeel te ondersteunen. In voorkomende gevallen worden de camera’s gebruikt voor opsporingsdoeleinden. De aanwezigheid van camera’s beoogt bij te dragen aan het veiligheidsgevoel van de mensen die in het gebied wonen, werken, winkelen of uitgaan.

Feiten over het toezicht

Het toezicht gebeurt met bestuurbare en inzoombare camera’s (zogenoemde ‘domes’). De camera’s nemen 24 uur per dag bewegende beelden op. De beelden worden opgenomen op hard-disk en normaliter zeven dagen bewaard. Beelden worden op verzoek politie/justitie of ambtshalve vastgelegd. Het camerasysteem is een CCTV (gesloten TV-circuit) camera’s op eigen glasvezelnet.

Beeldobservatie

De beeldobservatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de unit Stadstoezicht. De beelden worden ‘real time’ en 24 uur per dag door observatiepersoneel bekeken.

Beelden bewaren en inzage

Beeldinformatie bewaren wij zeven dagen, tenzij ze worden vastgelegd.

De vastgelegde beelden zijn een tijdelijk politieregister in de zin van de wet. Er is in principe geen recht op inzage voor derden. De politie bepaalt wat er met de beeldinformatie gebeurt en of en in hoeverre beelden aan derden worden getoond.

Meldingen

Als u getuige of slachtoffer bent van strafbare feiten of als u verdachte situaties ziet in het observatiegebied en waarbij het vastleggen van beelden mogelijk van belang is voor de politie, dan kunt u op de gebruikelijke wijze contact opnemen met de politie 0900-8844 (en in noodsituaties 112). Voor de goede orde is het zinnig dat u de politietelefoniste wijst op de aanwezigheid van camera's en de suggestie om tijdig (binnen zeven dagen) beelden veilig te stellen.

Bescherming privacy

Het toezicht richt zich op de openbare weg. Met de camera’s kan niet bij woningen naar binnen ‘gegluurd’ worden. Woningen zijn in het camerasysteem digitaal afgeschermd.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel 14 072 en vraag naar de unit Stadstoezicht.

Laatste wijziging: 29 mei 2018