College van burgemeester en wethouders

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > College > College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

HetĀ college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit. DeĀ burgemeester is voorzitter van het college en de gemeenteraad.

Besluitenlijst

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel verschijnt na de vergadering altijd de besluitenlijst van het college.

Overzicht activiteiten college

Een overzicht van de activiteiten van het college wordt regelmatig gepubliceerd.

Coalitieakkoord 2018-2022

Download het coalitieakkoord (pdf - 2 MB).

Overige

Zie ook

Laatste wijziging: 16 november 2018