Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

College van burgemeester en wethouders

Home > Bestuur > College > College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit. De burgemeester is voorzitter van het college en de gemeenteraad.

Besluitenlijst

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel verschijnt na de vergadering altijd de besluitenlijst van het college.

Overzicht activiteiten college

Een overzicht van de activiteiten van het college wordt regelmatig gepubliceerd.

Coalitieakkoord 2015 - 2018

Het coalitieakkoord 2015 - 2018 "Het wordt zomer" (pdf 517kB) is opgesteld door OPA, VVD, CDA en D66. Het document geeft de ambitie én koers aan voor de komende jaren.

Overige

Zie ook

Laatste wijziging: 26 januari 2018