College van burgemeester en wethouders

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > College > College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit. De burgemeester is voorzitter van het college en de gemeenteraad.

Besluitenlijst

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel verschijnt na de vergadering altijd de besluitenlijst van het college.

De besluitenljsten van 2019 vindt u hier.

Coalitieakkoord 2018-2022

Download het coalitieakkoord (pdf - 2 MB).

Overige

Zie ook

Laatste wijziging: 13 januari 2020