Cultuurbeleid zonder grenzen 2.0

Er is een fout opgetreden!

Cultuurbeleid zonder grenzen 2.0

Het college van B&W heeft de nota ‘Cultuur zonder grenzen 2.0: scheppen, behouden, versterken’ vastgesteld. Belangrijkste constatering is dat de basis in Alkmaar goed op orde blijft. Dat betekent geenszins een behoudende opstelling: “Landelijk gezien presteert Alkmaar heel goed op aanbod, diversiteit én op de basis van het cultuuraanbod. Daarbij past een ambitie om die positie in de komende jaren verder te versterken, vooral door ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven”, aldus wethouder Cultuur Anjo van de Ven (OPA).

In de nota wordt ingespeeld op de belangrijkste ontwikkelingen die zich in het culturele veld hebben voorgedaan en op de rol die de overheid daarbij heeft. Daarnaast is de fusie met Schermer en Graft-De Rijp natuurlijk belangrijk voor het cultuurbeleid in de komende tijd. 

Kernthema’s
De basis voor het cultuurbeleid in de afgelopen jaren was de nota ‘Cultuur zonder grenzen’ uit 2009. Deze nota heeft tot op vandaag zijn waarde behouden, maar de huidige tijd vroeg om aanpassingen. De kernthema’s zijn niet veranderd. Ook nu gaat het beleid uit van de allure van Alkmaar, met zijn rijke culturele leven, de beleving van het erfgoed in en rond het historische centrum en de voorzieningen die ook voor de regio van belang zijn. De culturele voorzieningen rond het Canadaplein en instellingen als Kunstuitleen Alkmaar en Grafisch Atelier maar ook het Poppodium, maken deel uit van de basis die op orde moet zijn. Cultuur is ook belangrijke voor de ontwikkeling van de wijken.

Samenleving
‘Cultuur zonder grenzen 2.0’ baseert zich voor een groot deel op de uitkomsten van brainstormsessies met de mensen uit het cultureel ‘veld’. Wethouder Van de Ven: “De stem van de samenleving klinkt steeds sterker door in het Alkmaarse beleid. Dat is het positieve gevolg van een verandering van de rol van de overheid: van vooral regulerend naar stimulerend en ondersteunend.”

Uiteraard blijft de gemeente ook subsidiëren op de noodzakelijke basisvoorzieningen. ’Cultuur zonder grenzen 2.0’ legt accenten op de verbanden van cultuur met toerisme, talentontwikkeling en regionale samenwerking. Die accenten zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling van de stad. Een stad en een regio met goede voorzieningen zijn aantrekkelijk om in te werken, recreëren en wonen. Alkmaar ziet graag dat bedrijven en culturele instellingen daarin samenwerken. Wethouder Van de Ven: “Ook cultureel ondernemerschap hoort bij cultuurbeleid 2.0.”

Laatste wijziging: 19 september 2014