Taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Het Ministerie van Onderwijs noemt iedereen die geen startkwalificatie heeft behaald een voortijdig schoolverlater. De RMC heeft de wettelijke opdracht om iedereen die geen startkwalificatie heeft en niet meer naar school gaat te registreren. Een startkwalificatie is een HAVO- of VWO-diploma of MBO-diploma op niveau 2. Met alleen een VMBO-diploma ben je niet in het bezit van een startkwalificatie. Het is beter om een vervolgopleiding te kiezen. Dat kan een BBL-opleiding zijn, waarbij je kunt werken en leren tegelijk. Bij een BBL-plek kunnen we je doorverwijzen naar sites, maar het is aan jou om zelf een BBL-plek te vinden. Bedenk dat je met diploma's meer kansen hebt om werk te vinden en werk te houden.

Kerntaken RMC-regio

 • een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van voortijdig schoolverlaters
 • het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren tot 27 jaar
 • het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject op maat voor de jongere die extra zorg nodig heeft

RMC regio's

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) richtte het RMC op om voortijdige schoolverlaters een betere uitgangspositie te geven in de maatschappij.  Nederland heeft 39 RMC regio's.

Regio Noord-Kennemerland

 • Bergen NH
 • Castricum
 • Graft-De Rijp
 • Heerhugowaard
 • Heiloo
 • Langedijk
 • Schermer

Voor de regio Noord-Kennemerland is de gemeente Alkmaar de contactgemeente. Bel 072 548 9672  of mail post@alkmaar.nl.

Meer informatie

 • Leerplicht
 • RMC-Jaarverslag
  In het jaarverslag (pdf/708kB) leest u onder andere de activiteiten voor komend schooljaar, speciale projecten en registratie van voortijdige schoolverlaters.
 • Preventieproject overstap vmbo – mbo
  Alle vmbo-eindexamenleerlingen in de regio vullen onder toezicht van de decaan in het voortgezet onderwijs de ‘diplomakaart’ in. Op deze kaart staat wat ze het volgende schooljaar gaan doen. De RMC kijkt vervolgens welke leerlingen hulp nodig hebben. En regelt extra begeleiding tijdens de zomervakantie om de overstap naar een vervolgopleiding goed te regelen. Het Horizon College geeft in de zomer extra hulp aan leerlingen die aangeven dat ze wel weer naar een opleiding willen. De RMC zorgt voor hulp aan de arbeidsmarktgerichte jongeren, jongeren die absoluut niet meer naar school willen of jongeren die een werkend leren traject willen gaan doen, maar nog geen erkend leerbedrijf hebben gevonden. Dit doet zij in samenwerking met het UWV Werkbedrijf.
 • www.ingrado.nl - Ingrado is de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaters.

Laatste wijziging: 25 oktober 2018