Doelenstraat 04-06

Waar bent u naar op zoek?

Cultuur en Historie > Opgravingenkaart > Doelenstraat 04-06

Doelenstraat 04-06

Opgravingenoverzicht   -    Achtergrond   -    Alkmaar in 1561   1597   1649   1777   1865

2000 Doelenstraat 4 (00DST) Scherven

Eind juli en begin augustus 2000 vond de ontgraving plaats van het achterdeel van een winkelpand in voorbereiding, ter realisering van een kelder. De ontgraving werd op archeologische wijze geheel met de hand uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats binnen de muren van restanten van een oud gebouw. Dit gebouw is opgebouwd met kloostermoppen met de maten 30 x 15 x 7.5 cm. Aan de zuidzijde staat de muur nog tot een hoogte van 2.50 meter overeind en aan de noordzijde deels nog tot een hoogte van 4 meter. Overal zijn nog dichtgezette ramen en muurstijlen te zien. Aan de ouderdom van deze muren zijn in het verleden al enkele publicaties gewijd.
Voor de maatvoering van de te maken kelder werden de maten aangehouden van een oude kolenbunker die precies op die plek onder de betonvloer te voorschijn kwam. Deze kolenbunker was geheel gevuld met oude dakpannen. Meteen onder de vloer kwam een kleiige laag tevoorschijn waarin veel kogelpot en pingsdorf aardewerk werd aangetroffen. Echter, uit de daarbij gevonden latere scherven bleek dat deze laag pas in de late 14de of begin 15de eeuw moet zijn opgebracht. Een opvallend gegeven was het feit dat naast de oude funderingen geen insteek werd gevonden. Diverse coupes lieten zien dat de 14de-eeuwse laag tegen de fundering was opgeworpen, terwijl de onderste rij stenen op een meer compactere en oudere laag bleken te staan. Het gebouw moet dus eerst gebouwd zijn en daarna pas is de ondergrond opgehoogd, waardoor de funderingen vanzelf in de grond verdwenen. Kortom, het gebouw moet uit de 14de eeuw dateren.
Op een dieper nivo verschenen de contouren van een sloot waaruit veel aardewerk kwam, namelijk kogelpot- en Pingsdorf en wat Paffrath-aardewerk uit de periode 1050-1125. De sloot bleek een huiswand greppel te doorsnijden bestaande uit kleiplaggen met daarin nog het restant van een paal. Dendrochronologisch onderzoek bleek niet meer mogelijk. De paal is daarom onderzocht middels de C-14 methode, door het Centrum voor Isotopen Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitkomst bleek verrassend, namelijk 1240BP (710 na Chr). Bij de potscherven uit de latere ophogingen, bleken zich ook een paar fragmenten te bevinden van deze ouderdom.

2000 Doelenstraat 4 (00DST) Opgravingsfoto01

Laatste wijziging: 26 februari 2010