Dorpshart Stompetoren

Er is een fout opgetreden!

Dorpshart Stompetoren

Informatieavond Dorpshart Stompetoren

Bewoners, ontwikkelaars Quartet projecten, Dreef Beheer en Gebr. J. Nat, Dorpsraad Stompetoren en de gemeente werken gezamenlijk aan het project Dorpshart Stompetoren.

Schetsontwerp fase 2

Op de schetsontwerpen is te zien wat er tijdens de informatieavond van 18 januari 2017 is gepresenteerd. Volgende stap is de stedenbouwkundige uitwerking en vertaling daarvan in een bestemmingsplan. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

Handige links

Nieuws

18 januari 2017 is een informatieavond gehouden in het Schermer Wapen in Stompetoren. Doel van de avond was de actuele informatie over het project te delen met bewoners en belangstellenden. Het was een groot succes!

Op naar de volgende stap in Fase 2.