Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Drank- en horecavergunning

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

Voor het exploiteren van een horecabedrijf is een drank- en horecavergunning vereist.

Voorwaarden

  • U moet ingeschreven staan bij de kamer van Koophandel;
  • U moet voldoen aan de diploma-eis van sociale hygiëne;
  • U moet 21 jaar of ouder zijn;
  • U moet voldoen aan vastgestelde moraliteitseisen. Justitiële gegevens worden nagetrokken;
  • U moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning;
  • Het moet conform het bestemmingsplan zijn;
  • Het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen. Er worden eisen gesteld aan de hoogte, de oppervlakte, de ventilatie en de aanwezigheid van toiletten;
  • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibobbeleid van de gemeente Alkmaar (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Hoe vraag ik het aan?

Bel 14 072 voor het opvragen van de aanvraagformulieren bij een medewerker van vergunningen en subsidieverlening.  

Wachttijd

Na het indienen van een complete aanvraag hoort u binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

Kosten

Voor de drank- en horecavergunning worden leges geheven.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072 of stel uw vragen per mail via vergunningen@alkmaar.nl.

 

Zie ook

Laatste wijziging: 02 januari 2018