Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Drank- en horecavergunning

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

Een drank- en horecavergunning is vereist als bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Hierin wordt onder andere opgenomen:

 • of de ondernemer alcoholhoudende dranken mag verstrekken
 • de openings- en sluitingstijden
 • wat de bedrijfsvoering is
 • dat de vergunning niet overdraagbaar is
 • dat de vergunning onbeperkt geldig is, en vervalt bij wijziging van de bedrijfsvoering of het bedrijf zelf

Wijziging doorgeven

Wilt u de leidinggevende(n) op uw drank- en horecavergunning wijzigen? Alleen de ondernemer is gemachtigd om de melding door te geven. Wij nemen maar één melding tegelijk in behandeling.

Vul dan het formulier wijzigen leidinggevende(n) drank- en horeca-inrichting in. Per leidinggevende dient u ook een verklaring in te vullen.
Print het uit en onderteken het. Voeg de volgende stukken bij het formulier:

 • kopie legitimatiebewijs leidinggevende
 • een door de leidinggevende ondertekende verklaring dat hij/zij werkzaam is binnen de inrichting (bijlage 2)
 • diploma Sociale Hygiëne (SVH verklaring)
 • arbeidsovereenkomst.

Scan de stukken en mail het naar gvb-vergunningen@alkmaar.nl of stuur het naar:

Gemeente Alkmaar
Unit Vergunning- en subsidieverlening
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Leges

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag wijziging leidinggevende(n) zijn leges verschuldigd.

Afhandeling

Na ontvangst van de (volledige) melding krijgt u een bevestiging. Met de bevestiging mag de aangemelde leidinggevende(n) leidinggeven. Een kopie van uw meldingsformulier en de ontvangstbevestigings moeten in de inrichting aanwezig zijn.

Wij controleren op:

 • het bezit van het diploma Sociale Hygiëne (SVH verklaring),
 • de leeftijd (21 jaar)
 • goed gedrag (niet in enig opzicht van slecht levensgedrag, niet onder curatele, danwel uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet en/of zij voldoen aan de zedelijkheidseisen, zoals omschreven in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999)

Daarna volgt een besluit.

Laatste wijziging: 09 maart 2018